Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής για τη λευκή επιδρομή της "Μήδειας"

Επάνω