Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Δήμο Φυλής για τα επικίνδυνα κτίρια

Επάνω