Ο Βασίλης Αβραμίκας ανοίγει τον δρόμο για την κατηγοριοποίηση του Παρα - Taekwondo στη χώρα μας;

Επάνω