Τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στον Δήμο Φυλής διεκδικεί ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς

Επάνω