Με 35 νέους υπολογιστές εξοπλίζει τα σχολεία του Δήμου Φυλής η Πρωτοβάθμια Ε.Σ.Ε.

Επάνω