Κρέας, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης διανεμήθηκαν σε 1200 άπορες οικογένειες του Δήμου Φυλής

Επάνω