Δήμος Φυλής: Εποπτεία της κυκλοφορίας με drone στους οικισμούς Ρομά

Επάνω