Δήμος Φυλής: Απαγορεύεται η συσσώρευση ογκωδών απορριμμάτων και κλαδεμάτων

Επάνω