Συγκινητική η συμμετοχή των δημοτών στην ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος "για το Παιδί"

Επάνω