Οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι συλλογής απορριμάτων τοποθετήθηκαν από τον Δήμο Φυλής

Επάνω