Δωρεάν εξετάσεις απ' τους "Γιατρούς της Αγάπης" στα ΚΑΠΗ του Δήμου Φυλής

Επάνω