Η απάντηση του #gavatanews στον κ. Σκαμαντζούρα, προσφορά του καταστήματος...

Επάνω