Χορήγηση Πιστοποιητικών διαχειριστικής επάρκειας στην Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Φυλής

Χορήγηση Πιστοποιητικών διαχειριστικής επάρκειας στην Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Φυλής
Χορήγηση Πιστοποιητικών διαχειριστικής επάρκειας στην Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Φυλής

Με σταθερά βήματα βαδίζει η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Φυλής (ΑΕΔΗΦ). Σημαντική επιτυχία αποτελεί η πιστοποίησή της, δηλαδή η επίσημη αναγνώριση της ικανότητας της να φέρει σε πέρας τους καταστατικούς σκοπούς της.

Πρόκειται για την επίσημη επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής να προγραμματίζει, σχεδιάζει, ωριμάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται έργα δημόσιου χαρακτήρα. Κάτι που πιστοποίησε, με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, ο ελεγκτικός οργανισμός ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ χορηγώντας τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης της ΑΕΔΗΦ, στα πρότυπα που έχει καθορίσει ο Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης (ΕΛΟΤ).

«Η διαχειριστική επάρκεια της Αναπτυξιακής του Δήμου Φυλής αποτελεί προϋπόθεση για την μελλοντική πορεία της εταιρίας, αφού δίνει στους εταίρους της τη δυνατότητα να γνωρίζουν την αξιοπιστία της και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο Βασίλη Γεωργιάδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταμάτη Πουλή για τη βοήθειά τους. Πιστεύουν στο όραμα της Αναπτυξιακής και γι’ αυτό είμαι βέβαιος για την πετυχημένη πορεία της», τόνισε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Επάνω