Τάχιστες οι εξελίξεις για την ίδρυση του 5ου Γυμνασίου και Εσπερινού Λυκείου στα Άνω Λιόσια!

Τάχιστες οι εξελίξεις για την ίδρυση του 5ου Γυμνασίου και Εσπερινού Λυκείου στα Άνω Λιόσια!
Τάχιστες οι εξελίξεις για την ίδρυση του 5ου Γυμνασίου και Εσπερινού Λυκείου στα Άνω Λιόσια!

Τάχιστες οι εξελίξεις που δρομολογούν την ίδρυση του 5ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, καθώς και των Λυκειακών τάξεων στο Εσπερινό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων. Θετική η γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΠΘ επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής, με παρέμβαση του βουλευτή Δ.Α. Θανάση Μπούρα. Τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού ευχαρίστησε με επιστολή του ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Δρ. Αθανάσιος Νικολόπουλος.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης και με αφορμή την με αρ. πρωτ. 215/9.11. 2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής με θέμα «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Φυλής για το σχολικό έτος 2021-2022», ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, λαμβάνοντας τη θετική γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής. Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του Αντιπροέδρου της Βουλής, ο κ. Μπούρας διαβεβαιώνει ότι “θα εξακολουθεί να στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες που συντελούν στην αναβάθμιση της παιδείας, αφού αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετική επιστολή, προς την υπουργό Νίκη Κεραμέως, για την ανάγκη ίδρυσης του 5ου Γυμνάσιου Άνω Λιοσίων, είχε αποστείλει λίγες μέρες πριν από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής περιόδου και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ενώ το μείζονος εκπαιδευτικής σημασίας θέμα για την περιοχή, έθεσε λίγες μέρες αργότερα σε συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας με τον νέο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Δρ. Αθανάσιο Νικολόπουλο, ο οποίος αντιλήφθηκε την κατάσταση και εισηγήθηκε θετικά.

Με επιστολή του μάλιστα, σήμερα, ο Δρ. Νικολόπουλος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού για την άριστη συνεργασία τους, τόσο στη διαδικασία ίδρυσης του 5ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων και των Λυκειακών τάξεων στο Εσπερινό Γυμνάσιο, όσο και για την άμεση ανταπόκριση του Δήμου Φυλής στην ανάγκη έκτακτης χορήγησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ίδρυση του 5ου Γυμνασίου, το οποίο θα καλύπτει δύο συνοικίες που αναπτύσσονται συνεχώς τόσο πληθυσμιακά όσο και οικιστικά, της Λίμνης και της Δροσούπολης, αποτελεί ουσιαστική ανάγκη για τον Δήμο Φυλής, καθώς αφενός υπάρχει προοπτική αύξησης του αριθμού των φοιτούντων μαθητών (συμπέρασμα που προκύπτει από τον αριθμό των μαθητών που εγγράφονται στα δημοτικά σχολεία) και αφετέρου τα Γυμνάσια της δ.ε. Άνω Λιοσίων λειτουργούν με συμπληρωμένο – σε κάποιες περιπτώσεις και υπερκορεσμένο – τον προβλεπόμενο αριθμό μαθητών.

Όσον αφορά την ίδρυση Λυκειακών τμημάτων στο Εσπερινό Γυμνάσιο, παράγοντες όπως η δυνατότητα λειτουργίας των νέων τάξεων στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου, η ύπαρξη των αναγκαιούντων εργαστηρίων πληροφορικής, εργαστηρίων φυσικών επιστημών και λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, το μικρό κόστος που αναγκαιεί για τη λειτουργία των τάξεων, καθώς και η δυνατότητα να συνεχιστεί στο Λύκειο η φοίτηση των αποφοίτων του Εσπερινού Γυμνασίου στην περιοχή που κατοικούν, έδωσαν θετικό πρόσημο στις εξελίξεις για τη δημιουργία του.

Ο Δήμος Φυλής ωστόσο προτίθεται να αναλάβει τη δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα των δυο σχολικών μονάδων ενώ έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επάνω