Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ απασχόλησης ανέργων 55 - 67 ετών

Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ απασχόλησης ανέργων 55 – 67 ετών
Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ απασχόλησης ανέργων 55 – 67 ετών

Ο Δήμος Φυλής, προκειμένου να στηρίξει τους συνδημότες μας ανέργους πλησίον της σύνταξης, ηλικίας 55-67 ετών, δήλωσε συμμετοχή στο σχετικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και ήδη ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα για το θέμα αυτό, με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κο Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε στο Διοικητή του ΟΑΕΔ ότι έχει διαπιστώσει τεράστιο ενδιαφέρον από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και ζήτησε να διατεθεί στο Δήμο Φυλής ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός θέσεων.

Ωστόσο, παράλληλα με τις ενέργειες του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι συνδημότες μας θα πρέπει να ζητήσουν, το συντομότερο δυνατό, συνάντηση με τον εργασιακό σύμβουλο του τοπικού υποκαταστήματος του ΟΑΕΔ (Φυλής 135, Ίλιον, 131 22, τηλ.   21 0238 2454 ). Στη συνάντηση θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα και θα καταθέσουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος θα τους υποδείξει, με συστατικό σημείωμα, στο Δήμο. Εξυπακούεται ότι ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να υποδείξει εργαζομένους που, ενώ ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55-67 δεν παρουσιάστηκαν στον εργασιακό σύμβουλο στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην υποχρέωση παρουσίας εμπίπτουν και οι άνεργοι που είχαν ολοκληρώσει παλαιότερα τη διαδικασία, οι οποίοι, επίσης, οφείλουν να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

1. Τη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/55-
67+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%
CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97+62%CE%A8%CE%974691%CE%A92-
%CE%9452.pdf/35749c1a-bdf8-4b91-b259-10e2698cd000documents/10195/1214512/55- 67

2. Το ΦΕΚ της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/55-
67+%CE%A6%CE%95%CE%9A+2855_13.7.20.pdf/5d7d9165-abfd-4170-ae4b-
f63a4c0f8e6ed.gr/documents/10195/1214512/55-67

 

Επάνω