Στη μάχη της καθαριότητας το σύγχρονο σάρωθρο που απέκτησε ο Δήμος Φυλής

Στη μάχη της καθαριότητας το σύγχρονο σάρωθρο που απέκτησε ο Δήμος Φυλής
Στη μάχη της καθαριότητας το σύγχρονο σάρωθρο που απέκτησε ο Δήμος Φυλής

Αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης και για την αναβάθμιση του εξοπλισμού καθαριότητας, ο Δήμος Φυλής προχώρησε στην προμήθεια ενός υπερσύγχρονου σαρώθρου, που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του οδικού δικτύου, των πλατειών και των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής. Το κόστος του νέου αποκτήματος, προϋπολογισμού 173.600 ευρώ, καλύφθηκε με χρηματοδότηση 150.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», η οποία επετεύχθη με μελέτη και επιτυχείς διαδικασίες του Αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής Θανάση Σχίζα, ενώ μόλις 23.600 ευρώ ήταν η ίδια συμμετοχή από πόρους του Δήμου.

Το εξελιγμένης τεχνολογίας μηχάνημα που προστίθεται στον στόλο των μηχανημάτων έργου του δήμου, είναι μεσαίου τύπου και λόγω του μεγέθους του προσφέρει ευελιξία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στενούς δρόμους, πλατείες και ταυτόχρονα για μεγαλύτερες αποστάσεις, ενώ λειτουργεί αποτελεσματικά και στον καθαρισμό φρεατίων.

«Δουλεύουμε μεθοδικά και εντατικά και αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, στο οποίο ο τομέας της καθαριότητας έχει κεντρική θέση» τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Σημειώνεται πως στο υλοποιούμενο από τη διοίκηση Χρήστου Παππού πρόγραμμα ανανέωσης και συμπλήρωσης των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο Δήμος Φυλής είχε προσθέσει στον στόλο του τρία ακόμα υπερσύγχρονα πολυμηχανήματα, τον Ιανουάριο του 2019, ένα σάρωθρο και δύο ελαστικοφόρους φορτωτές πλάγιας ολίσθησης (Bobcat).

Η Τεχνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου, προανήγγειλαν μάλιστα επιπλέον σημαντικές επενδύσεις σε ηλεκτρικά μηχανήματα και οχήματα, στους επόμενους μήνες, που θα συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών καθημερινότητας στην περιοχή.

Επάνω