Παρουσίαση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δ. Φυλής στις Βρυξέλλες, με στόχο τη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών πόρων

Παρουσίαση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δ. Φυλής στις Βρυξέλλες, με στόχο τη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών πόρων
Παρουσίαση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δ. Φυλής στις Βρυξέλλες, με στόχο τη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών πόρων

Τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου θα παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη στις Βρυξέλλες ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, με στόχο τη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών πόρων.

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, ο Δήμος Φυλής συνδιοργανώνει στις Βρυξέλλες την εκδήλωση «Ευρώπη των ευκαιριών» που αποβλέπει στην παρουσίαση των αναπτυξιακών έργων που υλοποιούν οι Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές αρχές, με την οικονομική συνδρομή της Ε.Ε..

Για το σκοπό αυτό και μετά την έγκριση της συμμετοχής του ως συνδιοργανωτής στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 2018», ο Δήμος συνεργάστηκε με το δίκτυο ALPEUREGIO, τη Νομαρχία Bouches-du-Rhône (FR) και 10 Περιφέρειες της Ευρώπης και συγκεκριμένα τις: Carinthia (AT), Friuli-Venezia Giulia (IT), Kujawsko-Pomorskie (PL), Lombardy (IT), Lazio (IT), Marche (IT), Norland (NO), Pomorskie (PL), Veneto (IT) και Vojvodina (RS).

Στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς θα παρουσιάσει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος, εφαρμόζοντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ενεργειακής απόδοσης, μέσω – κυρίως – της αποδοτικότερης χρήσης των τοπικών πόρων (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με παράλληλη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Στις αναπτυξιακές προτεραιότητες που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται, επίσης, η ανάπλαση – αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Φυλής, η εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια και στο δημοτικό φωτισμό μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος πάνω από 9ΜW. Σημαντικό μέρος της ενέργειας που θα παραχθεί θα διατεθεί δωρεάν στα νοικοκυριά του Δήμου που απειλούνται από τον ενεργειακό αποκλεισμό. Κομβικής σημασίας είναι και η υδροδοτική αυτάρκεια του Δήμου με αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου της περιοχής, με στόχο τη μείωση του κόστους υδροδότησης των νοικοκυριών του Δήμου.

Η συμμετοχή του Δήμου στη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με τον ρόλο του συνδιοργανωτή είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και συντονισμένης προσπάθειάς του να χτίσει με συνέπεια το Ευρωπαϊκό του «προφίλ», προκειμένου να διεκδικήσει με αποτελεσματικό τρόπο την Εθνική και κυρίως Ευρωπαϊκή στήριξη του αναπτυξιακού του έργου.

Την οργάνωση της συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση, ανέλαβε ομάδα στελεχών του Δήμου Φυλής, με συντονίστρια τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Έλλη Κατσανού, η οποία διαθέτει ευρωπαϊκή εμπειρία και έχει διοργανώσει εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» είναι ένα ετήσιο γεγονός, που διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο εδώ και 15 χρόνια στις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτού του γεγονότος οι Περιφέρειες και οι Πόλεις της Ευρώπης παρουσιάζουν την δυνατότητά τους να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδείξουν τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με την πάροδο του χρόνου, η εκδήλωση έχει γίνει το βασικό γεγονός της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 6.000 τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες σε περισσότερες από 100 θεματικές ενότητες και συζητήσεις, εκθέσεις και ευκαιρίες δικτύωσης. Για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων του 21ου αιώνα, οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ αναζητούν διαρκώς καινοτόμες λύσεις και συντονισμένες προσπάθειες.

Η εκδήλωση αποτελεί πλέον μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα δικτύωσης για ειδικούς, στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης, η διασυνοριακή συνεργασία, οι εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η περιφερειακή καινοτομία και η τοπική αστική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας έχουν καταστεί μερικά από τα πολλά θεματικά της πεδία.

Επάνω