Μηχάνημα παραγγελιών Courier βρέθηκε και φυλάσσεται στο Δημαρχείο Άνω Λοσίων

Μηχάνημα παραγγελιών Courier βρέθηκε και φυλάσσεται στο Δημαρχείο Άνω Λοσίων
Μηχάνημα παραγγελιών Courier βρέθηκε και φυλάσσεται στο Δημαρχείο Άνω Λοσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλησίον του Δημαρχείου βρέθηκε μηχάνημα παραγγελιών Courier, το οποίο και φυλάσσεται στον 1ο Όροφο στο Γραφείο Δημάρχου.

Ο ιδιοκτήτης του μπορεί να το παραλάβει από εκεί με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση από την εταιρία στην οποία ανήκει (από τις 8 π.μ – 15:00 μ.μ.)

Επάνω