Λειτουργικά χαρακτηριστικά των 2 γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Λειτουργικά χαρακτηριστικά των 2 γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας
Λειτουργικά χαρακτηριστικά των 2 γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Οι δύο δημοτικές λεωφορειακές γραμμές του Δήμου Φυλής, θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 06:00 έως τις 23:00. Η Γραμμή 1: Ζωφριά – Ζεφύρι (κυκλική), θα λειτουργεί με συχνότητα 50΄- 60΄. Η Γραμμή 2: Δροσούπολη (κυκλική) ανά 40΄- 60΄. Θα πραγματοποιούνται έως 20 δρομολόγια την ημέρα, ανάγραμμή. Οι διαδρομές των 2 γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας:

Επάνω