Κονδύλι 200.000 ευρώ για αγορά μηχανημάτων εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής από το "ΦιλόΔημος ΙΙ"

Κονδύλι 200.000 ευρώ για αγορά μηχανημάτων εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής από το “ΦιλόΔημος ΙΙ”
Κονδύλι 200.000 ευρώ για αγορά μηχανημάτων εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής από το “ΦιλόΔημος ΙΙ”

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης κάθε διαθέσιμης πηγής χρηματοδότησης, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατόρθωσε να εξασφαλίσει για τον δήμο του μία ακόμη σημαντική επιχορήγηση ύψους 200.000 ευρώ, από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα δαπανηθεί για την προμήθεια νέων μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Στον Άξονα Προτεραιότητας του κρατικού προγράμματος «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», η αίτηση του Δήμου Φυλής αξιολογήθηκε θετικά από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΣ. και πλέον εντάσσεται, μαζί με 10 ακόμη Δήμους, στη λίστα των κατ’ εξαίρεση δικαιούχων της επιχορήγησης που δεν πληρούν τις πληθυσμιακές προϋποθέσεις, αφού το πρόγραμμα αφορά δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης η οποία δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου.

Η απόφαση όπως αναρτήθηκε στο δι@ύγεια:

https://diavgeia.gov.gr/doc

Επάνω