Δωρεάν Covid Test σε όλους τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. "Η ΠΑΡΝΗΘΑ"

Δωρεάν Covid Test σε όλους τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΠΑΡΝΗΘΑ”
Δωρεάν Covid Test σε όλους τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΠΑΡΝΗΘΑ”

Η νέα αθλητική και πολιτιστική περίοδος που επίκειται υπό εξαιρετικά αντίξοες υγειονομικές συνθήκες, που απαιτούν τη σιγουριά ενός… Covid Free περιβάλλοντος για την ασφαλή επιστροφή των μελών των συλλόγων στις δραστηριότητές τους, ήταν η αφορμή για τη σημαντική πρωτοβουλία του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού “Η ΠΑΡΝΗΘΑ” κ. Γιώργου Μαυροειδή, να υποβληθούν ΔΩΡΕΑΝ σε διαγνωστικό έλεγχο (COVID TEST) όλοι οι εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Φυλής.

“Έχοντας όλοι μας μεγάλη ευθύνη, να προστατέψουμε τα μέλη των τμημάτων μας και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, θεωρήσαμε ως υποχρέωση μας, να τους διασφαλίσουμε ότι προσέρχονται σε “COVID FREE” περιβάλλον όπου τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί κανόνες”, δήλωσε ο κ. Μαυροειδής επισημαίνοντας στις ευχαριστίες του την πολύτιμη συνεργασία της Ιατρού κας Αικατερίνης Χλίβα στην πραγματοποίηση της δράσης, καθώς συνέδραμε ώστε να υποβληθεί το προσωπικό (Γυμναστές, γραμματείς, βοηθητικό προσωπικό κ.λ.π.) στον σχετικό έλεγχο, στο νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.

Επάνω