Διαψεύδει την ύπαρξη ραδιενεργών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Φυλής η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας!

Διαψεύδει την ύπαρξη ραδιενεργών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Φυλής η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας!
Διαψεύδει την ύπαρξη ραδιενεργών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Φυλής η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας!

“Στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης οι μελέτες”

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στα αποτελέσματα μελετών της εταιρείας Asprofos στην περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) εφησυχάζει τις όποιες εντυπώσεις δημιουργούνται για ραδιολογική επιβάρυνση της περιοχής και με ανακοίνωσή της διαψεύδει κατηγορηματικά: Καμία απολύτως ένδειξη ύπαρξης ραδιενεργών αποβλήτων δεν προκύπτει για τον ΧΥΤΑ Φυλής!

“Τα ραδιενεργά απόβλητα της χώρας δεν καταλήγουν σε κανέναν χώρο υγειονομικής ταφής. Αντίθετα, η διαχείρισή τους διέπεται από σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο και γίνεται με ασφάλεια και διαφάνεια. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: http://eeae.gr/ασφάλεια-ακτινοβολιών/διαχείριση-ραδιενεργών-αποβλήτων, όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται η λεπτομερής απογραφή των ραδιενεργών αποβλήτων στη χώρα μας.

Ειδικότερα για την περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, όπως είναι γνωστό στους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν γίνει στο παρελθόν, προ ετών, ενέργειες ραδιολογικής διερεύνησης εκ μέρους της ΕΕΑΕ, με αφορμή ανησυχίες που είχαν εκφραστεί. Από τον ενδελεχή έλεγχο δεν υπήρξε καμία απολύτως ένδειξη ύπαρξης ραδιενεργών αποβλήτων.

Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Φυλής, η ΕΕΑΕ έλαβε γνώση και εξέτασε στο παρελθόν μελέτες εταιρείας στις οποίες γινόταν αναφορά σε ανησυχητικά ραδιολογικά ευρήματα στον χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής. Η ΕΕΑΕ κατέληξε ότι οι μελέτες αυτές δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από ραδιολογική άποψη, διότι οι μετρήσεις αξιολογήθηκαν ως στερούμενες επιστημονικής τεκμηρίωσης, η δε εξαγωγή συμπερασμάτων βασίζεται σε σύγκριση με όρια που δεν συμπίπτουν με τα όρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Στην πράξη, η μόνη εμπλοκή των ΧΥΤΑ με θέματα ραδιενέργειας αφορά τις συνηθισμένες περιπτώσεις ανίχνευσης ραδιενέργειας σε αστικά απορρίμματα εξαιτίας των εκκριμάτων ασθενών που έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις ή θεραπείες πυρηνικής ιατρικής. Οι περιπτώσεις αυτές δεν συνιστούν ραδιενεργά απόβλητα, η δε αποδέσμευσή τους είναι αποδεκτή πρακτική, γίνεται άνευ όρων και δεν ενέχει κίνδυνο για το κοινό, τους εργαζόμενους στη διαχείριση των απορριμμάτων και το περιβάλλον.

Η ΕΕΑΕ, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και λαμβανομένης υπόψη της φύσης των πρακτικών στις οποίες γίνεται χρήση ακτινοβολιών στη χώρα μας, θεωρεί πως δεν αναμένεται η ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών ραδιονουκλιδίων σε σημαντικές από άποψη ακτινοπροστασίας συγκεντρώσεις στον ΧΥΤΑ Φυλής και, κατά συνέπεια, δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για ραδιολογική επιβάρυνση της περιοχής.”

Τις διαπιστώσεις της η αρμόδια αρχή (Ε.Ε.Α.Ε.) από αξιολόγηση της μελέτης, σύμφωνα με τις οποίες τα συμπεράσματα κρίνονταν μη επιστημονικά τεκμηριωμένα, αβάσιμα και ανυπόστατα, χαρακτηρίζοντας επιπλέον μη ρεαλιστικό τον συσχετισμό τους με την “αλματώδη αύξηση όλων των μορφών καρκίνου”, είχε στοιχειοθετήσει εγγράφως προς τον Δήμο Φυλής και το 2018, αμφισβητώντας τη μεθοδολογία και κατά συνέπεια και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας της εταιρείας Asprofos: 

 

Επάνω