Δημοπρατήθηκε η μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης και έργων ανάσχεσης ρεμάτων συνολικής λεκάνης Σαρανταπόταμου στην Ελευσίνα

Αυξήστε την γραμματοσειρά αν θέλετε για να διαβάσετε πιο εύκολα το άρθρο.

-+=

Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Μελέτες για έργα ουσίας & θωράκισης για το μέλλον του τόπου μας και όχι έργα βιτρίνας»

Δημοπρατήθηκε η εκπόνηση μελετών οριοθέτησης-διευθέτησης και έργων ανάσχεσης ρεμάτων συνολικής λεκάνης Σαρανταπόταμου Ελευσίνας, από την Περιφέρεια Αττικής, με ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Η μελέτη, προϋπολογισμού 5.273.511 ευρώ, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Αναλυτικότερα, ο Σαρανταπόταμος αποτελεί το μεγαλύτερο ρέμα της περιοχής του Θριασίου πεδίου, καθώς σε αυτόν συμβάλλουν πολλά μικρότερα ρέματα που προέρχονται από τους γύρω ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, ενώ η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής έχει πληγεί από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με καταστροφικές συνέπειες.

Για αυτό η Περιφέρεια Αττικής θέτει ως προτεραιότητα την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της συνολικής λεκάνης του Σαρανταπόταμου και τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής από τα ανάντη μέχρι την εκβολή στη θάλασσα, στον κόλπο Ελευσίνας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα υφιστάμενα έργα υποδομής και προτείνοντας νέα έργα.

Η μελέτη που δημοπρατήθηκε και πρόκειται να εκπονηθεί περιλαμβάνει και τα συμβάλλοντα ρέματα Αγίου Βλάση και του μικρού και μεγάλου Κατερίνι που βρίσκονται ανάντη της πόλης της Ελευσίνας. Σκοπός ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων ανάσχεσης της ροής και της στερεομεταφοράς, τη μείωση των φερτών υλικών, διευθέτησης της κοίτης και των πρανών με ανεπένδυτη ή επενδεδυμένη διατομή, δασοτεχνικά έργα στις ορεινές λεκάνες εντός ή εκτός της κοίτης των ρεμάτων. Η μελέτη αναμένεται να περιλαμβάνει επίσης οριοθετήσεις ρεμάτων, ιδίως κοντά σε κατοικημένες περιοχές, καλλιέργειες, εμπορικές δραστηριότητες.

Εκτός της υδραυλικής μελέτης που θα εκπονηθεί, περιλαμβάνονται και αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες, τοπογραφική, γεωλογική/υδρογεωλογική, γεωτεχνική, μελέτη δασοτεχνικών έργων, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συνόλου των έργων, στατική μελέτη και μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε έργα ανάσχεσης, (φράγμα, ταμιευτήρα).

Δημοπρατήθηκε η μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης και έργων ανάσχεσης ρεμάτων συνολικής λεκάνης Σαρανταπόταμου στην Ελευσίνα

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι δημοπρατήθηκε ακόμα μία μελέτη για ένα πολύ σημαντικό έργο, της οριοθέτησης-διευθέτησης και έργων ανάσχεσης ρεμάτων συνολικής λεκάνης Σαρανταπόταμου στην Ελευσίνα.

Ακόμα και αν είναι προεκλογική περίοδος, όπου είθισται να λέγονται πολλά και να γίνονται βιαστικά έργα βιτρίνας, εμείς, ως Περιφέρεια Αττικής, δημοπρατούμε μελέτες ουσίας για να προφυλάξουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή μας τα επόμενα χρόνια.

Προχωράμε για την Δυτική Αττική, με έργα ουσίας για τις επόμενες γενιές και τον τόπο μας. Συνεχίζουμε μαζί!».

Δείτε όλα τα άρθρα μας …

To site του Δήμου Φυλής …